Hvorfor er du blevet fotograf?

Redaktøren spurgte:

Hvorfor er du blevet fotograf?

Denne artikel er egentlig skrevet til tidsskriftet Dansk Fotografi. Redaktøren, Ebbe Rosendahl, spurgte mig om jeg ikke kunne forklare lidt om, hvorfor jeg var blevet fotograf.
     Jeg omformulerede spørgsmålet, og svarer i stedet på "Hvorfor jeg fotograferer"?
     Svaret er, at jeg fotograferer for at forblive i live og bevare min mentale balance.

Læs flere artikler fra min blog