Bøger:

Forslag til læsning om Mellemøsten

Jeg bliver tit spurgt, om jeg kan give nogle forslag til folk, der gerne vil sætte sig lidt mere ind i Mellemøsten. Her er en kort liste over anbefalelsesværdig litteratur. Den er på ingen måde dækkende, for det er helt formidabelt, hvor meget der konstant udgives om emner. Mange af titlerne kan være en god indledning for en interesseret begynder, men der er langsomt også kommet flere titler med, som mere er for særligt interesserede.
     Du må meget gerne komme med kommentarer til litteraturlisten og også komme med forslag til yderligere læsning. Titler som du selv har haft gavn af. Skriv også gerne et par linjer om, hvorfor en given titel efter din mening er god. Jeg kan ikke på forhånd love, at alt, jeg får tilsendt, vil blive optaget på listen.


Denne litteraturliste er sidste opdateret 06.09.2010.MELLEMØSTEN GENERELT

 
 
Professor emiritus Bernard Lewis

Overordnet vil jeg sige: Læs alt af den britisk fødte, amerikanske Princeton professor emiritus Bernard Lewis. Han er efter min mening en af vor tids bedste, mest indsigtsfulde, kritiske og velskrivende eksperter på Islam og den mellemøstligt islamiske verden (incl. Tyrkiet men mindre sydøst-asien). Jeg ved godt, at jeg dermed lægger mig ud med en hel tradition indenfor Mellemøstforskningen, som foragter Lewis og forguder Edward Said. Den trend skal man helst følge, hvis man vil være populær og respekteret i disse cirkler.
     Det kan jeg desværre ikke. Jeg har stor respekt for Bernard Lewis. Sådan er det. Edward Said er også OK, men mest hvis man ønsker at vide, hvor klog Said selv mener, han er, og hvor store middelmådigheder, han anser de fleste andre Mellemøstforskere og –kommentatorer for at være. Især hader han Bernard Lewis og New York Times kommentatoren Thomas Friedman, som tidligere også var Mellemøstkorrespondent. Desuden excellerer Said mest i at udrede, hvor stor skyld Vesten har for alt, der går galt i Mellemøsten, og hvor lidt medierne ved om det de rapportere om.
     Så hvis man er interesseret i intern jalousi, svig og bagtalelse indenfor Mellemøstforskningen og orientalismen, skal man afgjort læse Edward Said. Hvis man bare vil lære noget om Mellemøsten, kan jeg varmt anbefale Bernard Lewis. Her kommer bare nogle enkelte af hans titler:

The Middle East
A Brief History of the last 2000 Years

Lewis, Bernard
New York, Simon & Schuster, 1997

Islam i krise: hellig krig og uhellig terror
Lewis, Bernard
København, Gyldendal, 2003.
Originaltitel: Crisis of Islam
En skildring af den historiske og teologiske baggrund for islamisk selvforståelse i forhold til den vestlige verden og for udviklingen af den ekstreme, militante form for islam i bl.a. Iran, Egypten og Saudi-Arabien.

 
 
Citadellet i Kairo

Hvad gik galt?
Vestens påvirkning og Mellemøstens svar

Lewis, Bernard
København, Gyldendal, 2003.
Originaltitel: What went wrong?
Historien om, hvordan den islamiske verden siden renæssancen har reageret på den vestlige, sekulariserede civilisations fremtrængen inden for politik, videnskab, teknologi og kultur på bekostning af den oprindelige islamiske dominans. Lewis forsøger at svare på, hvordan Islam, der en gang førte an indenfor forskning og udvikling, er blevet hægtet af fremskridtets og civilisationens tog.

From Babel to Dragomans. Interpreting the Middle East
Bernard Lewis
Weidenfeld & Nicolson, London, 2004

The Multiple Identities of the Middle East
Lewis, Bernard
Schocken Books, New York, 1998.

Semites and Anti-Semites. An Inquiry into Conflict and Prejudice
Bernard Lewis
Weidenfeld & Nicoplson, London, 1986

Her er et par andre mere generelle ting om Mellemøsten som jeg også selv har haft gavn af at læse af andre forfattere.

 
 
Smuk, traditionel bygning i Khan al-Khalili i Kairo.

Contemporary Politics in the Middle East
Beverly Milton-Edwards
Second Edition, Polity Press, Cambridge, 2006

Diplomacy in the Middle East
The International Relations of Regional and Outside Powers
Edited by L. Carl Brown
I.B.Tauris, London, 2004

The Modern Middle East
Edited by Albert Hourani, Philip S. Khoury and Mary C. Wilson
I.B.Tauris & Co., London, 1993

The Dream Palace of the Arabs. A Generation’s Odyssey
Ajami, Fouad
Pantheon Books, New York, 1998.

Middle East Foreign Policy
Issues and Processes
R.D.McLaurin, Don Peretz and Lewis W. Snider
Praeger Special Studies, New York, 1982

Inside the Middle East
Dilip Hiro
Routledge & Kegan Paul, London, 1982

Arabia, the Gulf & the West
J.B.Kelly
Weidenfeld & Nicolson, London, 1980,

The Arab World Today
Willian R. Polk
Harvard University Press, Cambridge, Massachusetts, 1991

A History of Islamic Societies
Ira M. Lapidus
Cambridge University Press, Cambridge, 1991


 

KILDESAMLINGER/HISTORISKE GENNEMGANGE
Af mere overordnede nyere historiebøger med kilder, der kulegraver Israel-Palæstinakonflikten uden at være hæmmet af den traditionelle zionistiske helteepos-skrivestil, kan det anbefales at læse nogle af de såkaldte nyere israelske historikere. Jeg undlader helt at nævne Ilan Pappé i denne sammenhæng, fordi han mindre er historiker og mere gør sig i propaganda, hvilket han sådant set også selv indrømmer:

 
 
Benny Morris, en af Israels nye, kritiske historikere

Righteous Victims:
A History of the Zionist-Arab Conflict, 1881-1999

Morris, Benny
Alfred A. Knopf, New York, 1999.

The Birth of the Palestinian Refugee Problem Revisited
Benny Morris
Cambridge University Press, 2004

The Iron Wall:
Israel and the Arab World

Shlaim, Avi
W.W.Norton & Company, New York, 2000

Af lidt mere traditionelle fremstillinger, men stadigvæk også ganske anbefalelsesværdige er:

A History of the Israeli-Palestinian Conflict
Mark Tessler
Indiana University Press, Bloomington and Indiana, 1994

A History of Israel: From the Rise of Zionism to Our Time
Howard M. Sachar
Basil Blackwell, Oxford, 1977

A History of Israel – Volume II: From the Aftermath of the Yom Kippur War
Howard M. Sachar
Oxford University Press, New York, Oxford, 1987

Rene kildesamlinger kan også være meget brugbare. Her er et par stykker:

 
 
Seksdageskrigen i 1967

The Arab-Israeli Conflict. Readings and Documents
Edited by John Norton Moore
Sponsored by The American Society of International Law
Princeton University Press, Princeton, 1977

The Israeli-Palestinian Conflict. A Documentary Record 1967-1990
Edited by Yehuda Lukacs
Cambridge University Press
Cambridge,  1992

 

The Israel-Arab reader. A Documentary History of the Middle East Conflict
Edited by Walter Laqueur and Barry Rubin
Sixth Revised and updated Edition
Penguine Books, New York, 2001

A Survey of Arab-Israeli Relations 1947-2001
Europa Publications, London 2002

A Political Chronology of the Middle East
Europa Publications, London, 2001


 

FREDSPROCESSEN
Selvom der endnu ikke er fred i Mellemøsten, så er der allerede skrevet massevis af bøger om fredsprocessen. (Husk at vi både taler om fredsprocessen mellem Israel og palæstinenserne, og mellem Israel og hvert af de arabiske nabolande). Nogle bøger er skrevet af de hovedpersoner, der medvirkede ved forhandlingerne, andre af journalister, der dækkede begivenhederne, og endnu andre af faghistorikerne og de politiske analytikere, der også nu er begyndt at komme med. Jeg har også inkluderet et par meget korte danske oversigter:

 
 
Det historiske håndtryk i Washington, september 1993

The Missing Peace. The Inside Story of the Fight for Middle East Peace
Dennis Ross
Farrar, Straus and Giroux, New Yrok, 2004
Dennis Ross var USAs særlige udsending til Mellemøsten fra 1988 til år 2000, og da fredsprocessen kom I gang var han hele vejen igennem central placeret I alle møder og forhandlinger. Hvis der er nogen, der kan gøre krav på at have perspektivet indefra, så er det ham. Bogen er dog med sine 840 sider en tung sag at komme igennem.

Making Peace with the PLO
The Rabin Government’s Road to the Oslo Accord

Makovsky, David
Westview Press, Boulder, Colorado, 1996

The Brink of Peace. The Israeli-Syrian Negotiations
Rabinovich, Itamar
Princeton University Press, New Jersey, 1998.
Rabinovich er rector for Tel Avivs universitet. Ekspert i Syrien og var leder af fredsforhandlingerne med Syrien og Israels ambassadør til USA.

Waging Peace
Israel and the Arabs at the End of the Century

Rabinovich, Itamar
Farrar, Straus and Giroux, New York, 1999
En glimrende gennemgang af baggrunden for fredsprocessen, forudsætningerne m.v. og mekanismerne bag diplomatiet i funktion.

The Process. 1.100 Days That Changed the Middle East
By Israel’s chief negotiator of the peace process.
Savir, Uri
Random House. New York, 1998.
Uri Savir var chef for det israelske udenrigsministerium og en af arkitekterne bag Oslo-fredsprocessen.

Compromising Palestine. A Guide to Final Status Negotiations
Aharon Klieman
Columbia University Press, New York and
The Jaffee Center for Strategic Studies, Tel Aviv University
New York, 2000

 
 
Fred Nu-bevægelsens plakat

Touching Peace. From the Oslo Accord to a Final Agreement
Yossi Beilin
Weidenfeld & Nicolson, London, 1999

Peace Process. American Diplomacy and the Arab-Israeli Conflict since 1967
William B. Quandt
Brookings Institution Press, Washington, 2001

Scars of War, Wounds of Peace. The Israeli-Arab Tragedy
Shlomo Ben-Ami
Weidenfeld & Nicolson, London, 2005

The End of the Peace Process. Oslo and After
Edward W. Said
Pantheon Books, New York, 2000
Jeg er, som allerede tidligere nævnt, ikke nogen stor fan af Edward Said. Men da langt de fleste bøger om fredsprocessen er skrevet af israelere eller amerikanere, og kun en mindre del af palæstinensiske politikere og akademikere, så tager jeg lige denne Said-bog med for fuldstændighedens skyld.

Settlements and Borders
Final Status Issues: Israel-Palestinians
Alpher, Joseph
Study No.: 3. Jaffee Center for Strategic Studies, Tel Aviv University, 1994
Er ikke skrevet om fredsprocessen som sådan, men forsøger ved at opstille en række senarier at undersøger hvilket territorielt kompromis, der evt. Kan tilfredsstille begge parters modstridende krav og ønsker.

Fredsprocessen i Mellemøsten
Birthe Hansen
København, Det Sikkerheds- og Nedrustningspolitiske Udvalg, Gyldendal, 1994.

Fredsprocessen i Mellemøsten
UM Tema; Udenrigsministeriets Temaserie
København, Udenrigsministeriet, januar 2000
Meget kort men ganske klar og sober introduktion til fredsprocessen. Med en række af de centrale kilder og dokumenter.


 

MELLEMØSTEN SET I LYSET AF GOLF- OG IRAKKRIGEN
Iraks invasion af Kuwait i 1990 og den efterfølgende Golfkrig i 1991 vendte op og ned på meget i Mellemøsten. Det var første gang et arabisk land invaderede og underlagde sig et andet arabisk land. Og det var også første gang en række arabiske lande allierede sig med USA og Vesten, for at føre krig imod et arabisk broderland.  Også Irakkrigen i 2003 sendte chokbølger igennem den arabiske verden og Mellemøsten.
 Her kommer en række titler, der på den ene eller anden måde beskæftiger sig med disse krige og deres eftervirkninger.

 
 
Golfkrigen i 1991 rystede den arabiske verden.

Et nyt Mellemøsten?
Redaktion: Lars Erslev Andersen & Peter Seeberg.
Odense, Syddansk Universitetsforlag, 2003.
Indhold: Jakob Skovgaard-Petersen: Den panarabiske offentlighed og de nye arabiske medier. Lars Erslev Andersen: Politisk timing i det amerikansk-saudiske forhold ; Retfærdig krig : et efterskrift om USA's vision om et demokratisk Mellemøsten. Claus V. Pedersen: Reform eller retræte? : status over reformbevægelsen i Iran. Janne Bjerre Christensen: "Vejen til demokrati er ikke entydig" : en beretning om det iranske civilsamfund. Jakob Feldt: Den nye historiske situation : israelske forestillinger om historien og et nyt Israel. Sune Segal: Næste stop : det palæstinensiske problem : hindringer på vejen mod en tostatsløsning. Jørgen Bæk Simonsen: Fra far til søn : tilfældet Syrien : republikansk monarki eller monarkistisk republik? Morten Valbjørn: Fra "Jordan er Palæstina" til "Jordan først - og tilbage igen?. Torben Rugberg Rasmussen: Terror, da'wah eller parlament : om politisk islam i Egypten. Martin Hvidt: Mellemøsten : globalisering på trods. Dietrich Jung: "Muslimsk bror eller trojansk hest?"

Den nye verdensorden – og krigen om Kuwait
Mørch, Søren og Anne Okkels Olsen
Systime, Herning, 1995

Golfkrisen og den nye verdensorden
Olsen, Gorm Rye
Det Sikkerheds- og Nedrustningspolitiske Udvalg, København, 1991.


 

YASSIR ARAFAT
PLO-formand Yassir Arafat var en mildt sagt omstridt person. Elsket og forhadt. Forgudet og forbandet. Anset for at være alt fra en frihedshelt til en terrorist. Der er udgivet kilovis af titler om PLO-formanden. Det meste af de, der blev publiceret, mens han levede, var næsten reklameskrifter for en romantiseret guerillakriger, men der er også udkommet enkelte kritiske værker. Interessant nok er interessen for at skrive om Arafat næsten totalt forsvundet efter hans død.

 
 
Yassir Arafat

Arafat: From Defender to Dictator
Aburish, Saïd K.;
Bloomsbury, London, 1998.
Der er skrevet en masse om Yassir Arafat. Det meste af det er noget forherligende, revolutions-romantisk sludder. Aburish’s bog er en dejlig, kritisk undtagelse.

The Mystery of Arafat
Danny Rubinstein
Steerforth Press, South Royalton, Vermont, 1995
Den israelske avis Haaretz’ mangeårige korrespondent og kommentator om palæstinensiske forhold Danny Rubinstein er en meget følsom og indsigtsfuld observatør. Lille bog, let læst med både interessante dybsindigheder og sjove annekdoter.

Arafat: A Political Biography
Alan Hart
Sidgwick & Jackson, London, 1994
Forfatteren kalder selv bogen den definitive biografi om Yassir Arafat, men den er noget nær det nærmeste man kommer en reklametryksag om PLO-formanden. Alan Hart har meget svært ved at styre sin begejstring for manden.

 

Arafat: In the Eyes of the Beholder
Janet Wallace and John Wallace
A Lyle Stuart Book, published by Carol Publishing Group, New York, 1990

Behind the Myth Yassir Arafat and the Palestinian Revolution
Andrew Gowers and Tony Walker
W.H.Allen, London, 1990
Ganske udemærket biografi om Yassir Arafat, som også breder sig ud og ser ham i en store palæstinensisk og Mellemøstlig sammenhæng.

Yasir Arafat. A Political Biography
Barry Rubin and Judith Colp Rubin
Continuum, London, 2003
En ret så kritisk bog om Arafat. Så kritisk at det næsten er for meget, og man begynder at tvivle på forfatternes motiver.


 

ANDRE GODE OG INTERESSANTE TITLER
Her til slut – lidt hulter til bulter – en række andre interessante titler. Jeg skal nok med tiden forsøge at få dem sat ind i en mere logisk orden.

 
 
Thomas Friedman

From Beirut to Jerusalem
Thomas Friedman
Harper Collins, London, 1995
Utrolig velfortalt beretning om Thomas Friedmans egne oplevelser i 10 år som The New York Times’ korrespondent i Mellemøsten. Først fem år i Libanon, som præcist faldt sammen med Israels invasion i 1982, og derefter yderligere fem år baseret i Israel, som omfatter årene hvor den palæstinensiske opstand Intifadaen bryder ud.

 

 

Rubber Bullets.
Power and Conscience in Modern Israel

Ezrahi, Yaron
Farrar, Straus and Giroux, New York, 1997.

The Jewish State: The Struggle for Israel’s Soul
Hazony, Yoram
Basic Books, New York, 2000.
Skrevet af en yngre højre-nationalistisk israeler. Et militant opgør med den israelske ventrefløj og fredslejr. Problematisk på mange måder, men en god indsigt i hvordan en stor del af den israelske højrefløj tænker.

 
 
Theodor Herzl, grundlægger af den moderne politiske zionisme.

The Zionist Idea:
A Historical Analysis and Reader

Hertzberg, Arthur (editor)
Atheneum, New York, 1984
En zionistisk antologi redigeret af Arthur Hertzberg. Den bliver generelt betragtet som nøgleværket til forståelse af den jødiske nationalbevægelse – zionismen. En meget sober gennemgang af de mange forskellige zionistiske teoretikere og uddrag fra deres værker.

The Fate of Zionism: A Secular Future for Israel & Palestine
Hertzberg, Arthur
Harper, San Francisco, 2003
Samme Arthur Hertzberg, som står bag The Zionist Idea. På sine gamle dage måtte den gamle rabbiner give udtryk for sine bekymringer over den drejning Israel og zionismen havde taget.

Israelerne. Stamfædre og sønner
Amos Elon
Samleren, København, 1973
En oldgammel bog men stadigvæk mere end læseværdig. En fantastisk god indføring i israelernes nationale psyke. Den kan eventuelt læses i sammenhæng med Yossi Melmans nyere bog "The New Israelis", der kan fungere som en slags opdatering. Men Melmans bog gør på ingen måde Elons overflødig.

The New Israelis:
An Intimate view of a changing People

Melman, Yossi
Birch Lane Press, Carol Publishing, New York, 1992
Et godt nationalt portræt af israelerne. Kan med fordel læses efter Amos Elon’s ny desværre forældede, men stadigvæk læseværdige, ”Israelerne – Stamfædre og Sønner”, som står på de fleste danske biblioteker.

The Transformation of Palestinian Politics:
From Revolution to State-Building

Rubin, Barry
Harvard University Press, Cambridge, Massachusetts, 1999

From War to Peace: Arab-Israeli Relations 1973-1993.
Rubin, Barry, Joseph Ginat and Moshe Maoz (red.):
Sussex Academic Press, Brighton, 1994.

Mellemøsthåndbogen:
fakta om landene i Mellemøsten og Nordafrika

Redaktion: Martin Hvidt & Ivar Herlev Sørensen
Odense, Syddansk Universitetsforlag, 2002.

 
 
Et gammelt illumineret Koran-manuskript

Mellemøsten: fornyelse og kontinuitet
Henrik Jespersen, Gorm Rye Olsen
Redaktion Niels Elbæk og Lisa Klöcker
København, Mellemfolkeligt Samvirke, 1999.
I tekst, fotos og tabeller gives et billede af regionens historiske, politiske og økonomiske forhold. Desuden kapitler om de enkelte lande: Bahrain, De forenede Emirater, Egypten, Irak, Iran, Israel, Jordan, Kuwait, Libanon, Oman, Palæstina, Quatar, Saudi-Arabien, Syrien og Yemen.

A political economy of the Middle East
Alan Richards, John Waterbury.
Oxford : Westview, 1998.
The framework of the study; Economic growth and structural change; The impact of rapid population growth; Human capital: Health, education, and labor markets; Water and food security; The emergence of the public sector; Contradictions of state-led growth; The checkered course of economic reform; Urban political economy; Political regimes: As they are and as they view themselves; Solidarism and its enemies; The military and the state; Is Islam the solution?; Regionalism, labor migration, and the future of the oil economies.

Politik i Mellemøsten
Birthe Hansen
København, Dansk Udenrigspolitisk Institut, 1998.
Kampen i og om fredsprocessen; Den israelsk-palæstinensiske konflikts rødder; Unipolitaritet og Mellemøsten; Den israelsk-arabiske fredsproces; Fredsprocessen i vanskeligheder; Benjamin Netanyahus fredsdiskurs; Wye River-aftalen; Den arabiske lederskiftebølge; Møde med Kong Hussein; Den irakiske krise; Identitet i Mellemøsten; Den islamiske fundamentalisme; Danmark, Vesteuropa og Mellemøsten; Mod en palæstinensisk stat?; Mellemøsten ved årtusindskiftet.

 
 
Gammel moske og minaret i Khan al-Khalili-kvarteret i Kairo.