Skoleopgave:

Terrorisme og Mellemøsten

JERUSALEM (02.06.2011): Jeg får hele tiden breve og e-mails fra skole- og gymnasieelever og for den sags skyld også universitetsstuderende, som på den ene eller anden måde beder om hjælp, råd, vinkler, svar eller andet til deres opgaver om Mellemøsten. Desværre har jeg ofte ikke tid til at svare, men når jeg har, forsøger jeg. Her kommer en besvarelse til tre skoledrenge, som skal skrive opgave om terrorisme og fænomenets forbindelse til Mellemøsten.

Og også lige et link til kapitel 9: "Den ene mands terrorist..." fra min bog "Rapport fra en ørkenspejling", som sikkert også kan give nogle svar.


 
 
Den første kvindelige palæstinensiske selvmordsbomber angreb dette pizzaria i Jerusalem.

Fra:  Patrick Rasmussen
Sendt:  30. maj 2011 10:35
Til:  Steffen Jensen
Emne:  Projektopgave om terrorisme fra Mellemøsten


Hej Steffen
 
Vi er tre drenge fra 8. klasse fra Ølstykke, der har en projektopgave om Terrorisme fra Mellemøsten.
 
Vi har 6 spørgsmål, som vi gerne vil stille til dig, for at få noget ekspertviden til vores arbejde.
 
Det kunne være fedt, hvis vi kunne få svar hurtigst som muligt, men vi respekterer selvfølgelig dit arbejde.
 
Her er spørgsmålene:
 
• Hvad er generelt terror for dig?
• Hvorfor tror du, der foregår terror?
• Hvorfor er det mest fra Mellemøsten, der udøves terror?
• Hvorfor påvirker terror almindelige folk?
• Tror du der er en forbindelse mellem religion og terrorisme?
• Hvorfor tror du, folk vælger at blive terrorist?
 
Hvis du kunne svare på bare nogle af spørgsmålene ville det hjælpe vores arbejde utroligt meget.
 
Fortsat god dag
Med venlig hilsen
Patrick, Philip og Christian fra Bækkegårdsskolen


 
 
Palæstinensiske terroraktion i Jerusalem imod en bus i morgenmyldretiden.
Kære Patrick, Philip og Christian,

Her kommer ret hurtigt mine svar på Jeres spørgsmål. Jeg har ikke ret meget tid i øjeblikket, så nedenstående er næppe så velformuleret eller gennemtænkt, som det burde være, og jeg har heller ikke haft tid til at læse korrektur på det, men her får I i hvert fald i forbifarten mine forsøg på svar.
 
Hvad er generelt terror for dig?
Min definition på terror er et voldeligt, blodigt angreb på civile ikke-kombatanter, gennemført af en ikke-statslig organisation og/eller gruppe for at sprede skræk og rædsel med det formål at opnå politiske indrømmelser eller fordele.

Er målet for et angreb derimod uniformerede, bevæbnede soldater og/eller sikkerhedsstyrker, der befinder sig på et fremmed lands jord, er det efter min mening ikke terror, så er der tale om partisankrig eller modstandskamp.

Er det en statslig organisation eller militære styrker, der gennemfører et angreb mod ubevæbnede civile, så er det heller ikke terror, men så kan der være tale om krigsforbrydelser eller forbrydelser imod menneskeheden.

Dette dog kun hvis de civile er det tilsigtede mål for angrebet, og ikke hvis de er utilsigtede ofre for et angreb imod en bevæbnet kamporganisation.

I det hele taget er disse ting blevet meget svære og komplicerede at skelne imellem, fordi de fleste væbnede konflikter i dag ikke længere er imellem to regulære hære, der mødes og udkæmper en krig på en slagmark. De fleste konflikter i dag er imellem en regulær militærstyrke på den ene side og på den anden irregulære, ofte uuniformerede væbnede grupper, som ikke selv overholder krigens regler, men direkte forsøger at få modstanderen til at ramme dem, mens de selv gemmer sig i civile områder.

Der kommer dog et punkt, hvor et legitimt militært angreb på en væbnet, irregulær gruppe i et civilt område – uanset om det er blevet defineret som en slagmark eller ej – alligevel kan ende som en krigsforbrydelse, hvis der udvises total mangel på hensyn for en stor, ubeskyttet civilbefolkning i området.

Men altså – efter min mening er terrorisme noget meget begrænset.
 
Terrorister selv og deres sympatisører vil ofte meget gerne forsøge at markedsføre et begreb, de kalder ”statsterrorisme”, for at gøre stater til terrorister. Det mener jeg ikke, man skal falde for. Det er efter min mening en del af deres kamp for at delegitimere deres modstander, og samtidig gøre deres egen kamp mere stueren.

Man skal efter min mening ikke acceptere en udjævning af begreberne. En skovl er en skovl og terror er terror. Det er forfærdelig, ulækkert, og det skal ikke gøres acceptabelt ved at forsøge at udviske definitioner og forskelle.

Hvorfor tror du, der foregår terror?
Det er der mange forskellige grunde alt efter, hvem der gør brug af det. Glem ikke, at terror ”blot” er en taktik eller en kampteknik, som bruges af alle mulige grupper fra ultra-venstreorienterede til højre-fascister, fra militante islamister til kristne fundamentalister.

Ofte siger vi, at terrorisme er de fattiges, magtesløses og de undertryktes sidste våben, og det er også fra tid til anden korrekt. Men det lyder nogle gange som om man dermed prøver på at gøre brugen af terror mere acceptabel. Den tyske Bader-Meinhof-gruppe var ikke fattig eller undertrykt, og levede i et vestligt demokrati. De kunne blot ikke overbevise folk om deres synspunkter ad fredelig, demokratisk vej. Osama Bin Laden var multi-milliardær, og i hvert fald langtfra fattig. Blekingegadebanden i Danmark var heller ikke tvunget af nogle sympatiske eller tilforladelige motiver til at myrde en dansk politimand under røveriet mod posthuset på Købmagergade.

Så nogle gange er terror altså også et redskab visse grupper bruger, når de ikke er i stand til at overbevise andre om det rigtige i deres synspunkter, tro, ideologi eller andet.

Hvorfor er det mest fra Mellemøsten, der udøves terror?
Lige nu kommer terroren måske meget fra Mellemøsten og den islamiske verden, men sådan har det ikke altid været. Glem ikke ETA i Spanien, IRA i Nord-Irland, de italienske Røde Brigader, Bader Meinhof i det tidligere Vest-Tyskland, De tamilske Tigre på Sri Lanka, kristne amerikanere der bomber abortklinikker og myrder læger og sygeplejersker og så videre.

Men det er korrekt, at der i øjeblikket kommer megen terrorisme fra Mellemøsten og den islamiske verden. Det skyldes formentlig mange ting.

En ting er den tilsyneladende uløselige israelsk-palæstinensiske konflikt, hvor palæstinenserne siden midten af 60’erne har benyttet sig af terrorisme fra bomber og flykapringer til mordet på de israelske sportsfolk ved Olympiaden i München i 1972. Militante islamister blandt palæstinenserne har tilføjet deres egen ”twist” til denne terroristiske tradition, og er begyndt at lave selvmordsaktioner, hvor de sprænger sig selv i luften, for at myrde så mange israelere som muligt.

For palæstinensernes vedkommende bunder det blandt andet i, at de ikke har deres egen stat, og derfor ikke har mulighed for at føre krig på regulær vis, og også at de sikkert ville være blevet glemt af resten af verden, hvis de ikke havde brugt ekstreme midler til at gøre opmærksom på deres eksistens og deres problem.

Så har vi en særlig islamistisk terrorisme, som begyndte med shi’itisk muslimske grupper i Libanon som for eksempel Hizbollah, som inspireret, trænet, bevæbnet og finansieret af Iran, begyndte at angribe Israel og vestlige mål i Libanon og også har angrebet jøder i resten af verden. I denne særlige islamistiske udgave af terrorismen – som også sidenhen har bredt sig til sunni-muslimer – har man udviklet et særligt martyr-ideal, som gør det glorværdigt at ofre sit liv i kampen. Så der kommer der et religiøst element ind i motiveringen.

Hvorfor påvirker terror almindelige mennesker?
Terror arbejder med psykologien. Den gør almindelige mennesker bange. Men den egentlige fare, som terrorismen udgør, er i virkeligheden ikke særlig stor.

Jeg bor i det land i verden, der har været mål for flest terroraktioner overhovedet. Og selv her er det stadigvæk langt farligere at færdes i trafikken, end det er at blive offer for en terrorists bombe. Ikke desto mindre bruges der langt mere energi på terrorbekæmpelsen, end der gør på trafiksikkerheden. Sådan er det også mange andre steder i verden.

Folk har accepteret, at der er en risiko, når de kører i bil, og den risiko er de villige til at løbe. Men almindelige mennesker har sværere ved at leve med, at der fra tid til anden eksploderer en bombe i en bus eller på et grønsagsmarked.

Men terrorismen i sig selv vil aldrig kunne slå et frit, demokratisk samfund og vinde krigen og indtage regeringsmagten. Der hvor terrorismen kan få held til at nå sit mål er, når vi andre bliver så bange, at vi begynder at lave alle mulige modforholdsregler og restriktioner i vores samfund og begrænse vore friheder, for at sikre os imod terrorismen. På den måde kan vi ende med selv at ødelægge de ting, der gør vore samfund værd at leve i. Så det er vores frygt for terroren, mere end det er terrorismen selv, der er fjenden.

Det betyder dog ikke, at vi ikke skal bekæmpe terroristerne. Men en af måderne at gøre det på, kan også være ved at acceptere at leve med risikoen, og ikke at bøje os for presset til at gøre vore åbne, frie samfund alt for restriktive og sikkerhedsfikserede på grund af truslen.

Tror du der er en forbindelse mellem religion og terrorisme?
Der er afgjort en forbindelse mellem religion og terrorisme (og også til forskellige totalitære politiske samfundsideologier som er næsten religiøse), det har jeg også beskrevet ovenfor. Men der er også masser af terrorisme, der vokser ud af andre ting. Så det er ikke udelukkende fanatisk religiøsitet, der avler terrorisme. Det er mere fanatismen, der gør det.

Når man bliver så fanatisk et eller andet, at rationelle argumenter ikke længere betyder noget, når modstandere ikke gives ret til at mene noget andet og frie demokratiske valg ikke længere ses som den eneste accepterede måde at ændre samfundet på, samtidig med at brugen af vold retfærdiggøres i en højere sags tjeneste, så ligger brugen af terror forfærdelig lige for.

Hvorfor tror du, folk vælger at blive terrorist?
Det skyldes formentlig alt fra drømmen om paradis, håbet om at blive helt, følelsen af ikke at have noget at tabe, at være trængt op i en krog, spænding, kriminelle tilbøjeligheder, ideer om at have monopol på en eller anden absolut sandhed ingen andre fatter og så videre. Der er ikke nogen enkelt forklaring. Nogle gange kan det være en blanding af alt det ovenstående. En terrorist kan være alt fra en forblændet idealist til en kriminel bølle.

* * *

Det var svarene. Jeg håber, at I kan bruge dem til noget.

Send mig venligst Jeres opgavebesvarelse, når den er færdig, så jeg kan se, hvad der er kommet ud af arbejdet. I skal også lige vide, at jeg sikkert offentliggør min mail til Jer på min hjemmeside, så andre skoleelever kan se den, og måske på den måde få hjælp til deres arbejde med lignende opgaver.

De bedste hilsner og held og lykke med opgaven,

Steffen

 
Tilføj kommentar
 
 
4 Kommentarer: