Ufortalte beretninger 30:

Skødet på Abrahams grav

 
 

Hvert år under Simcha Torah – Torah’ens glædesfest danser jøder over hele verden rundt med Torah-rullerne i favnen.
 
De fem Mosebøger – Torah’en – er ikke bare en del af Bibelen. De er selve det jødiske folks oldgamle grundlov og historiebog, og de er selve kilden til den jødiske stats eksistensberettigelse. 
 
 
 ”Abraham… afvejede den sum, Efron havde nævnt… fire hundrede sekel i gangbart sølv.
 
Sådan overgik Efrons mark i Makpela øst for Mamre, marken med hulen, der er på den, og alle træerne på marken i hele dens udstrækning til Abraham som ejendom… Derpå begravede Abraham sin kone Sarah i hulen…”
 
Første Mosebog, 23: 16-19
 
I Første Mosebog står beskrevet, hvordan Abraham, det jødiske folks forfader, købte og betalte for hulen i Hebron, hvori han begraver Sarah, og hvori han også selv bliver stedt til hvile. 
 
Senere blev Isak, Jakob, Rebekka og Leah begravet i samme klippehule. På den måde ligger de patriarker og matriarker, som det jødiske folk nedstammer fra, begravet i Hebron på Vestbredden. Derfor er byen hellig for de national-religiøse jødiske bosættere.
 
 

Men her i Hebron har rullerne en helt særlig betydning. De hellige skrifter er nemlig ikke bare det fysiske bevis på Guds pagt med det jødiske folk – bosætterne betragter også rullerne som skødet på den ejendom, Abraham købte, og som de som efterkommere i dag kan gøre krav på.
 
De glemmer blot en lille detalje: Abraham er ikke kun forfader til det jødiske folk. 
 
Araberne nedstammer ifølge traditionen fra sønnen Ismail, som Abraham fik med slavekvinden Hagar. 
 
På den måde er konflikten mellem Israel og palæstinenserne i virkeligheden en strid i den samme storfamilie om arven efter Abraham.

* * *
     
Forgående afsnit -- Næste afsnit
 

 
”Ufortalt…” som e-bog
Hvis du vil se en oversigt over de afsnit af ”Untold Stories: Billeder og beretninger om Mellemøsten”, som indtil videre er blevet offentliggjort her på hjemmesiden, kan du finde den ved at klikke her.


 
Tilføj kommentar