Ufortalte Beretninger 5:

Troens ensretning

Når man på en yeshiva – et jødisk religiøst akademi – studerer de bibelske kommentarer som Talmud, gør man det to og to. Det er et ideal hele tiden at vende og dreje problemstillingerne, stille kritiske spørgsmål og udfordre hinanden. Underligt nok sætter denne påståede kritiske indstilling til bibelstudiet sig ikke mærkbare spor i de ultra-ortodokse jøders ydre liv. Alle ender i samme sorte uniform. Den ene kan ikke skelnes fra den anden.
 
På Oliebjerget lige øst for Jerusalems gamle bydel står jeg og fotograferer, da en stor gruppe ultra-ortodokse mænd begynder at strømme til. Det viser sig, at det er årsdagen for en stor rabbiners død, og alle myldrer de ned til hans grav for at bede.
...selv i de mest ensrettede samfund er der altid enkelte individer, der har blikket rettet i en anden retning end flertallet...Som på kommando beder de med ansigtet rettet mod Tempelbjerget overfor os. Alle… med én enkelt undtagelse.
 
Én eneste langskægget, ultra-ortodoks mand synes mere interesseret i, hvad der foregår i den modsatte retning.
 
Uden at lægge for meget i det giver sådan et billede et spinkelt håb for fremtiden og en lille smule tro på, at der selv i de mest ensrettede samfund altid er enkelte individer, der har blikket rettet i en anden retning end flertallet.
 
 
* * *

Forgående afsnit -- Næste afsnit
English Version
Ufortalt som e-bog
Hvis du vil se en oversigt over alle de afsnit af ”Untold Stories: Billeder og beretninger om Mellemøsten”, som indtil videre er blevet offentliggjort her på siden, så kan du finde den ved at klikke her. Listen bliver løbende opdateret. 
 

 
Tilføj kommentar